Rok 2018: neumdlévající tempo regulace a nový zákazník na obzoru

Rok 2018: neumdlévající tempo regulace a nový zákazník na obzoru

Stejně jako v minulých letech bude, jakkoliv by se to zdálo ještě nedávno nepravděpodobné, i v roce příštím hlavním tématem finančně-poradenského trhu zákonná regulace. Dusivá kazajka předpisů a nařízení bude v příštím roce posílena hned o dva podstatné „kousky“ – jednak směrnici MiFID II upravující činnost na kapitálovém trhu (investiční produkty) a dále globální nařízení GDPR, pokrývající oblast ochrany osobních údajů.

Plné znění komentáře lze nalézt v časopise Bankovnictví.