Rozhovor s Finančním akademikem roku Jiřím Šindelářem

Rozhovor s Finančním akademikem roku Jiřím Šindelářem

V soutěži Zlatá koruna se mezi sebou letos utkalo 216 produktů od 77 společností. Hodnocení měla na starosti víc než třísetčlenná odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ta produkty hodnotí podle školní stupnice. Každoročně Zlatá koruna ocení akademika roku, který se svým hodnocením nejvíce přiblížil finálním výsledkům. V letošním roce se jím stal Jiří Šindelář, předseda a výkonný ředitel USF ČR.

Plné znění rozhovoru lze nalézt na portálu Zlaté koruny.