Squaring the circle, or back to roots? A view of European regulatory turmoil from the former “Eastern Bloc”

Squaring the circle, or back to roots? A view of European regulatory turmoil from the former “Eastern Bloc”

Úvodník výkonného ředitele USF Jiřího Šindeláře o přeregulaci některých finančních odvětvích pro evropskou federaci finančních poradců FECIF.

Plné znění článku lze nalézt (v angličtině) na stránkách FECIF.

Vedení USF v médiích