Stanovisko USF ke kauze dokumentárního videa

Stanovisko USF ke kauze dokumentárního videa

V minulých týdnech probleskla mnoha médii zpráva o dokumentárním videu Rada nad zlato. Protože se obsah daného videa dotýkal jedné z členských společností USF, považujeme za vhodné se k celé věci vyjádřit.

Předně, USF vítá veškerý tlak na kvalitu, etiku a ochranu spotřebitele v oblasti finančního zprostředkování a poradenství, ať už je tento tlak vyvíjen profesními sdruženími, ČNB jakožto orgánem dohledu či médii. Samotná Unie má v této oblasti dlouholetou úspěšnou historii spojenou s fungováním vlastní nezávislé Etické komise, jejímiž členy jsou i renomovaní nezávislí odborníci.

Dle nám dostupných informací jsou záběry použité na videu staršího data, pořízené na soukromých akcích a navíc poskládané ne zcela objektivním způsobem. To však nic nemění na tom, že praktiky na nich zachycené považujeme za nepřijatelné a neslučitelné s korektním výkonem finančního poradenství.

Již po přijetí společnosti OVB Allfinanz, a.s. za člena USF v roce 2010 jsme si byli vědomi rizik vyplývajících z určité historické zátěže. Od počátků naší spolupráce jsme se snažili o zásadní zlepšení fungování společnosti tak, aby bylo v souladu s Etickým kodexem USF a celou soustavou samoregulačních standardů. Opatření, která USF vůči společnosti OVB Allfinanz, a.s. v návaznosti na aktuální kauzu přijala, tak směřují primárně k ověření toho, že praktiky zobrazené na videu jsou skutečně minulostí. S ohledem na intenzitu mediální kampaně se jedná o opatření dosud bezprecedentní, přičemž obdobně razantní reakci směrem do vlastní obchodní struktury očekáváme také od managementu OVB Allfinanz, a.s.

Pokud se ukáže, že praktiky zobrazené na videu by měly přesah do současnosti, USF je samozřejmě připravena k jejich dalšímu řešení. Bude-li třeba, USF přijme v této souvislosti i další kroky, o nichž budeme případně veřejnost informovat obratem.