Slide 2
ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)
je jednotnou asociací, zastupující
celý trh finančního poradenství.

ČASF
Image is not available
casf-logo-barevne_Kreslicí plátno 1

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 24 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.

Základní hodnoty

Všichni členové a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům.

Ochrana spotřebitele

Jako v každém jiném odvětví lidské činnosti, i ve finančním zprostředkování a poradenství může dojít k poskytnutí špatné služby či sjednání nevhodného produktu.

Vzdělávání poradců

Vzdělávání finanční poradců je v dnešním turbulentním světě nutností. Zajímá vás, jaké možnosti nabízí členové naší asociace?

FECIF

ČASF aktivně zastupuje své členy i na evropské úrovni prostřednictvím federace FECIF.
Více zde.

Aktuality ČASF