Na trhu finančního poradenství vzniká jednotná asociace

Na trhu finančního poradenství vzniká jednotná asociace

Finančně poradenské společnosti spojují své síly v jedné společné asociaci. Členové asociací USF a AFIZ, včetně největších hráčů na trhu společností Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz, Partners Financial Services, Swiss Life Select a ZFP akademie, se dohodly a sjednocují trh v rámci jednotného sdružení s názvem Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Nové sdružení bude mít celkem 27 členských firem, což je historicky nejsilnější zastoupení, jakého kdy finanční zprostředkovatelé a poradci dosáhli.

„Jedna silná asociace na finančně poradenském trhu je jasný signál pro celý finanční trh, Ministerstvo financí ČR i Českou národní banku, že se velcí hráči dokáží spojit a prosazovat své zájmy jednotně,“ říká Petr Borkovec, spolumajitel společnosti Partners, s tím, že se tak zlepší podmínky pro diskutování aktuálních témat trhu, mezi něž bude v následujících měsících patřit zejména nový zákon o distribuci pojištění, který transponuje směrnici IDD do národní úpravy a po dlouhých 14 letech výrazným způsobem změní pravidla distribuce pojistných produktů.

Společná asociace bude snáze a rychleji prosazovat samoregulační aktivity, které povedou ke kultivaci trhu, ochraně spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti. „Bude proaktivně řešit stížnosti klientů na neprofesionální práci finančních poradců, nastavovat praktickou informační povinnost pro klienty s cílem zabránit missellingu a vyžadovat u členských firem nastavení kontrolních mechanismů,“ vysvětluje Petr Stuchlík, zakladatel společnosti Fincentrum. Dojde tak ke zlepšení úrovně poradenské činnosti a omezení přepojišťování.

„Jednotná pozice finančně poradenských společností bude také znamenat lepší vyjednávací pozici vůči poskytovatelům finančních produktů, jejichž zájmy hájí rovněž vždy jedna asociace v rámci sektoru. Tématy budou národní i evropské regulace či zavádění jednotných standardů vycházejících z doporučení České národní banky nebo rozhodovací praxe finančního arbitra,“ předpokládá Petr Hrubý, zakladatel společnosti Broker Consulting.

Spojení dvou asociací

Nové sdružení vznikne v polovině roku spojením dvou stávajících asociací – Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ), a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). K nim přistoupí dosud nezařazená společnost Fincentrum. Očekává se vstup dalších subjektů trhu a za předpokladu dodržování interních pravidel a standardů uvítá ČASF také poolové společnosti.

„ČASF bude v kontaktu s ostatními asociacemi na trhu, akreditovanými osobami, sdruženími na ochranu spotřebitele, pořadateli konferencí, školicími a vzdělávacími institucemi, médii a bude přispívat ke zlepšení jména finančního trhu,“ zmiňuje Miroslav Řezník, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OVB Allfinanz, a dodává, že bude možno poskytovat médiím jednotná data a statistiky za celý trh.

Novou asociaci bude řídit devítičlenné představenstvo složené ze šesti velkých společností na poradenském trhu, další tři místa budou volená. Dalším odborným orgánem bude Rada asociace, tvořená zástupci všech korporátních členů. Předsedou představenstva ČASF se stane stávající předseda USF Jiří Šindelář, který při této příležitosti uzavřel: „ČASF navazuje na dosavadní práci a působení obou zúčastněných profesních sdružení. Společně tvoříme mnohem větší celek, který bude od nynějška mluvit za trh finančního poradenství jedním hlasem, a to hlasem výrazně silnějším, než jakým hovořily dvě dosud oddělené části.“

Napsat komentář