Nahrávat či nenahrávat? Tak zní dilema doby u investičních služeb

Nahrávat či nenahrávat? Tak zní dilema doby u investičních služeb

Tuto otázku si zřejmě po nedávném verdiktu České národní banky (ČNB) nad významnou finančně-poradenskou firmou kladou všichni velcí finanční zprostředkovatelé. Ovšem nejen oni, jak dokládá pokuta uložená v téže věci několik měsíců zpět významné české bance. Díky současnému rozmachu cross-sellingu se téma původně vázané na investiční služby infiltrovalo téměř do všech distribučních kanálů a vzhledem k značným potenciálním nákladům na technické řešení způsobilo jistě nejednomu compliance officerovi těžkou hlavu. Pojďme se na něj tedy podívat podrobněji.

Plné znění článku lze nalézt v časopise Bankovnictví.