Představenstvo České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování na svém úvodním jednání zvolilo předsedu a místopředsedy.

Představenstvo České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování na svém úvodním jednání zvolilo předsedu a místopředsedy.

Valná hromada ČASF 2022 ve svém volebním bloku zvolila na příští dva roky nové vedení asociace, které bylo přijetím významných finančně poradenských společností rozšířeno na jedenáct členů. Stávající vedení asociace tak doplnili zástupci společností Generali Česká distribuce, a.s., Broker Trust, a.s. a OK KLIENT, a.s.

V průběhu úvodního zasedání byli zvoleni předseda a místopředsedové představenstva, kde na post předsedy představenstva byl opět jednomyslně zvolen Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Místopředsedy byli zvoleni Mgr. Simona Machulová a Ing. Michal Bauer.

Ing. Jiří Šindelář k tomu uvedl: “ČASF se v uplynulých letech etablovala jako unitární zástupce drtivé většiny finančně-poradenského trhu a zároveň jako jedna z nejvíce akceschopných profesních sdružení vůbec. Je pro mě ctí předseda jejímu vedení, ve kterém dále zasednou osobnosti ze všech významných společností napříč naším odvětvím. Spolu s výkonným aparátem budeme hájit zájmy všech našich členů, kteří se odpovědně starají o finance milionům českých občanů.”

Předsedou rady ČASF byl opětovně zvolen Ing. Michal Pobuda, místopředsedou rady Martin Macho.

Napsat komentář