Řady USF rozšiřuje společnost Lekvi & Partners s.r.o.

Řady USF rozšiřuje společnost Lekvi & Partners s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém červencovém jednání schválilo přijetí společností Lekvi & Partners s.r.o. za řádného člena unie. USF tak dále posiluje své postavení coby nejvýznamnější české sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců, aktuálně o společnost zaměřenou především na financování bydlení.

V pořadí již třinácté rozšíření završilo počet členů Unie na 24 členských společností. Z toho 22 společností představuje členy řádné, zastřešující více než 30 000 koncových spolupracovníků, a 2 společnosti členy přidružené, coby významné partnery v oblasti profesního vzdělávání.

Jiří Šindelář, výkonný ředitel USF, komentuje přijetí nového člena takto: „Od vzniku Unie je naší jasnou ambicí zastřešit reprezentativní spektrum obchodních modelů v co největší části trhu. Vstup další členské společnosti je proto logickým krokem na této cestě, jímž rozšiřujeme také naší samoregulační funkci a v neposlední řadě dále posilujeme postavení Unie vůči orgánům státní správy při zastupování celého našeho odvětví.“

Firaz Muinov za společnost Lekvi & Partners s.r.o komentuje rozhodnutí stát se členem USF takto: „Vstup do Unie společností finančního zprostředkování a poradenství pro nás reprezentuje posílení stability naší firmy na trhu finančních služeb. Chci poděkovat za projevenou důvěru ze strany tohoto profesního sdružení. Je to velká událost v historii Lekvi Group, pro náš tým a pro mě osobně. Doufáme, že naše členství bude přínosné nejen pro naše zákazníky, ale i pro celý systém finančních služeb.“

Tisková zpráva