Reakce ČASF na článek Chystá se přísnější dohled nad povinností nahrávat hovory finančních poradců. Ti se brání

Reakce ČASF na článek Chystá se přísnější dohled nad povinností nahrávat hovory finančních poradců. Ti se brání

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/chysta-se-prisnejsi-dohled-nad-povinnosti-nahravat-hovory-financnich-poradcu-ti-se-brani-1362716

 

Argumenty mluvčího rezortu, pana Žurovce nejsou pravdivé nebo minimálně velice zavádějící.

Ministerstvo financí výhrady poradců odmítá. „Rozhodně není pravdou, že ČNB požaduje nahrávání všech hovorů, kde o poradenství a investicích nepadne ani zmínka. Návrh se vztahuje pouze na hovory, které přímo souvisí s poskytováním investičních služeb,” říká mluvčí rezortu Michal Žurovec.

V návrhu projednávaného zákona je však uvedeno, že se záznamy hovorů povedou i tehdy, když k uzavření obchodu ani k poskytnutí investiční služby nedojde.

Viz.

Znění měněných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

 

§ 17

(1) Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat dodržování požadavků podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu52) a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53), zejména zda obchodník s cennými papíry dodržuje své povinnosti vůči zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a zda nenarušuje řádné fungování trhu.

(2) Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy telefonických hovorů a elektronické komunikace týkající se obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a investičních služeb, které zahrnují přijetí, předání nebo provedení pokynu zákazníka poskytovaných zákazníkovi. Tyto záznamy se vedou i tehdy, bylo-li jejich účelem uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle věty první, avšak k tomuto uzavření obchodu ani k poskytnutí této investiční služby nedošlo.

To v překladu znamená nahrávat všechny hovory mezi investičním poradcem a klientem. Nahrávání a následný odposlech telefonních hovorů je velice citlivá věc. Toho si je vědoma i EU. V evropské směrnici, kterou MF implementuje touto novelou do naší legislativy, totiž povinnost nahrávat všechny hovory ani není! A nebyla ani v prvotním materiálu MF.

Všichni se shodneme, že je třeba předcházet nekalým praktikám, ale plošné nahrávání a možné odposlouchávání, bude mít jen drtivý dopad na soukromí. Klientů i poradců. Pro představu, někde se budou „válet“ desetitisíce hovorů, plné důvěrných a citlivých informací jako jsou osobní data, rodinné záležitosti, zdravotní stav, informace o dětech, o finanční situaci a majetku, důvěrné pracovní informace atd. To vše klient svému poradci může v rámci důvěrného vztahu do telefonu říct. A možný únik nebo zneužití informací je dnes otázkou chvíle. Tohle věřím, nechce nikdo.