Vývoj trhu v prvním a druhém čtvrtletí 2019

Vývoj trhu v prvním a druhém čtvrtletí 2019

ČASF publikuje tiskovou zprávu o vývoji finančně-poradenského trhu v prvním a druhém kvartálu 2019.
Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt v sekci Finančně poradenský trh.

Marek Černoch
výkonný ředitel
ČASF