Spokojenost klientů s finančními službami: zaostřeno na distribuci

Spokojenost klientů s finančními službami: zaostřeno na distribuci

Téma kvality služeb a spokojenosti zákazníků s různými prodejními kanály ve finančnictví je v poslední době velmi živé. Není to jen vývojem distribučního mixu jednotlivých finančních institucí, ale také legislativním rámcem, do kterého se stále častěji začínají prosazovat témata zaštítěná ochranou spotřebitele, která s (ne)kvalitou jednotlivých kanálů úzce souvisí.

Plné znění článku lze nalézt v časopise Bankovnictví.

Odborný článek o spokojenosti klientů s jednotlivými distribučními kanály ve finančním obchodě