Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2015

Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2015

USF ČR spolu se sdružením AFIZ publikuje pravidelnou tiskovou zprávu o vývoji finančně-poradenského trhu v prvním kvartálu 2015.

Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt v sekci Finančně poradenský trh.

Tiskové sdělení