Význam poradců vzroste, finanční produkty budou totiž stále složitější

Význam poradců vzroste, finanční produkty budou totiž stále složitější

Výkonný ředitel USF Jiří Šindelář poskytl Deníku Bohemia rozhovor na téma trendy ve finančním poradenství.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) není zatím na trhu dlouho. Navzdory tomu však už za čtyři roky své existence udělala velký kus práce při rozvoji finanční gramotnosti a osvěty. „Je to ovšem běh na dlouhou trať,“ říká k tomu Jiří Šindelář, výkonný ředitel a člen představenstva unie.

Můžete ve stručnosti charakterizovat Unii společnosti finančního zprostředkování a poradenství?

Unie je sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti finančního zprostředkování a především finančního poradenství. Vznikla v roce 2006 jako reakce různých institucí na některé tehdejší případy s cílem kultivovat finanční poradenství a dlouhodobě oddělit „zrno od plev, tedy společnosti, které finanční poradenství skutečně poskytují a společnosti, které se za finanční poradce jen vydávají. Pracujeme na zlepšování podmínek podnikání v tomto oboru.

Jaký vlastně je stav finančního poradenství v České republice?

Velmi rozmanitý – na jedné straně existují společnosti poskytující vyhovující odborné poradenství s reálnou přidanou hodnotou u složitých finančních produktů, na druhé straně na trhu stále přežívají i obchodní modely, které dle našeho názoru nesplňují základní standardy finančního poradenství. Věříme však, že v dlouhodobém horizontu tlak regulace i čestných společností povede k vyčištění trhu. Vnašem sdružení o to dlouhodobě usilujeme.

Které finanční produkty patří z hlediska členů unie mezi stěžejní?

Určitě se jedná o produkty investiční, financování bydlení a pojištění rizik.

Zabýváte se například i problematikou lichvy?

Ačkoliv naše sdružení neposkytuje v tomto směru žádnou samostatnou službu, naši členové se v terénu s těmito případy u klientů setkávají velmi často. Je třeba si uvědomit, že ve většině případů nejlevnějším a nejdostupnějším lékem na lichvu zůstává její prevence. Vté hraje klíčovou roli finanční plán – přehled příjmů a výdajů domácnosti, do kterého bychom měli promítnout rodinné cíle, priority, ale také rizika nebo omezující podmínky. Jak známo, následky rozhodnutí učiněných překotně a pod tlakem okolností bývají těžké.

V čem – případně co – radíte jednotlivým spotřebitelům?

Naši členové poskytují služby především v oblasti správy osobních financí, jsou to tedy služby pro běžné lidi. Nejčastější činností je zpracování finančního plánu a navazující doporučení ohledně konkrétních produktů, které pomohou dosáhnout stanovených cílů. Ať už prostřednictvím spoření, úvěru či pojištění.

Lze podle vás odhalit neseriózního poradce?

Ano. Hlavním vodítkem by vždy mělo být členství poradce nebo jeho mateřské společnosti v profesním sdružení. Neseriózního poradce pak poznáte i podle dalších věcí, z nichž některé ovšem mohou být pro běžného občana náročné k posouzení – doporučujeme proto řídit se hlavně zmíněným pravidlem.

Kterým směrem se bude podle vás vyvíjet sektor finančních služeb a role poradců v něm?

Trend je jasný a směřuje ke stále složitějším finančním produktům. S tím vzroste význam i síla finančního poradenství, neboť orientovat se v nabídce už prakticky nebude možné, a to ani časově, ani odborně. Na druhé straně vzroste tlak na kvalitu, finanční poradci budou pod drobnohledem. Ani jednoho z těchto trendů se v unii nebojíme. O činnosti unie se čtenáři mohou dozvědět více na internetové adrese www.usfcr.cz.

Můžete upozornit na nějaký zajímavý odkaz?

Ano, například na „manuál nespokojeného klienta“, který je určen širokým vrstvám spotřebitelů a který obsahuje rady lidem nacházejícím se v nouzi. Radíme například také v tom, jak vést spory s neseriózními finančními institucemi, když už s nimi člověk naváže vztah, se kterým pak není spokojen. Těch případů není málo.

Jak hodnotíte nynější českou legislativu v uvedené oblasti?

Legislativa finančního poradenství je zajímavá tím, že vlastně ani neexistuje. Tedy,máme legislativu v jednotlivých sektorech (investice, pojištění), a ta je často velmi podrobná a přísná, ale předpisy postihující vlastní finanční poradenství zatím zde stále chybí. Naše unie se však podílela spolu s odborníky z dalších profesních sdružení, ministerstva financí a České národní banky na přípravě budoucího zákona o distribuci finančních produktů. Ten by měl vyplnit mezeru a nastavit jasné standardy, které budou pro spotřebitele srozumitelné.

A kdy se spotřebitelé dočkají?

Uvést nějaký konkrétní termín je zatím předčasné. Jakmile práce v této věci dále pokročí, chystáme se o nové situaci podrobně informovat. Neskrýváme, že stávající praxe, kdy se „finančním poradcem“ může nazývat téměř kdokoliv,nám trvale vadí. Při jednání s finančními poradci, kteří nejsou členy našeho sdružení, proto doporučuji všem osloveným lidem zdravou opatrnost.

Zdroj: Deníky Bohemia.

Vedení USF v médiích